Vanligaste frågor

Hur kan jag kontaktas angående min annons?

Svar: På det registrerade telefonnumret som uppgavs när du blev medlem, med Min Annons meddelande funktion eller via din privata mail. Alternativen finner du under varje enskild annons i kolumnen till höger.

Kan jag dölja mitt telefonnummer?

Ja. Om du endast vill bli kontaktad via Min Annons meddelande funktion följ anvisningarna nedan för att dölja ditt nummer.

Mobilversion;

Profilknapp > Uppdatera konto > Kontaktuppgifter > Telefonnummer

Ta bort ditt Telefonnummer och uppdatera.

Dataversion;

Medlemsnamn > Min profil > Uppdatera profil > Kontaktuppgifter > Telefonnummer

Ta bort Telefonnummeroch uppdatera.